FORSIDEN
REGISTRER DOMÆNE
INDKØBSKURV
MIN KONTO
NYHEDER 
ISP & PARTNER SERVICES
DNS TOOLS
PRISER 
FORRETNINGS- BETINGELSER
KONTAKT OS
Køreplan for DK-Hostmasterfunktionen
Offentliggjort: 11/1/2013 11:16:03 AM Opdateret: 11/1/2013 11:18:40 AM

Den oprindelige plan fra Forskningsministeriet og Foreningen af Internet Leverandører (FIL) omkring omorganisering af DK Hostmasterfunktionen kan stadig implementeres


Tilbage i 1998 havde Forskningsministeriet og foreningen FIL lagt en plan for, hvordan DK Hostmasterfunktionen 
skulle omorganiseres fra en monopollignende tilstand med uigennemskuelige regnskaber til en omstruktureret og 
demokratisk styret funktion, der sikrer konkurrencemæssig neutralitet og varetagelse af brugerhensyn. 

Den oprindelige køreplan for omorganisering af DK-Hostmasterfunktionen:

Den oprindelige og rigtige plan fra Forskningsministeriet og foreningen FIL bygger på ISP'ernes administration af 
deres egne services og ydelser, fri konkurrence mellem ISP'erne, registranternes ejerskab af rettighederne til 
deres domænenavne og registranternes mulighed for at medtage deres domænenavne ved skift af ISP'er. 

DK Hostmasterfunktion er en funktion udført af én ISP for de andre ISP'ere på grundlag af en hostmasteraftale 
baseret på betingelser som ISP'erne i fælleskab har fastsat. 

DK Hostmasterfunktion er en database- og DNS-serveropgave, som kan udføres af en hvilken som helst ISP. Der er 
ingen forskel mellem udførelsen af DIX-funktionen for ISP'erne og udførelsen af DK Hostmasterfunktionen for 
ISP'erne. 

DK Hostmasterselskabet har intet at gøre med ISP'ernes kunder, akkurat som UNI-C, der i dag varetager DIX-
funktionen for ISP'erne, intet har at gøre med ISP'ernes kunder. 

Hver ISP har egne forretningsbetingelser og egne aftaler med sine kunder, akkurat som f.eks. teleselskaberne i dag 
har deres respektive aftaler med deres kunder. 

Domænenavnekonflikter løses i henhold til ISP'ernes forretningsbetingelser. Her har organisationen ICANN, som 
hjælp til ISP'erne verden over, udarbejdet og gennemprøvet procedurer og regler for løsning af 
domænenavnekonflikter. 

ISP'erne kan blot, ved henvisning i deres forretningsbetingelser, inkorporere disse universelle, anerkendte 
procedurer og regler for domænenavnekonfliktsløsning i deres aftaler med deres respektive kunder. 

Rent juridisk og lovgivningsmæssigt kan samtlige procedurer og love anvendt i forbindelse med ophævelsen af 
telemonopolet genbruges, denne gang med navnet Tele Danmark A/S erstattet med DK Hostmaster A/S. 

Baggrund: 
Foreningen DIFO blev stiftet af højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens daværende overbo på privatadressen 
i København, prof. dr. jur. Mads Bryde Andersen, som selv blev formand for DIFO, 
mens højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen blev formand for DIFO's klagenævn.

Med opdigtede rettigheder fra USA og med en fiktiv overtagelse af kundeportefølje fra brancheforeningen FIL 
har højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og prof. dr. jur. Mads Bryde Andersen i årevis påstået, 
at retten til at udbyde domænenavne i Danmark tilfalder foreningen DIFO. 

Gennem omfattende retssager blev det bid for bid dokumenteret, at samtlige af foreningen DIFO's påståede 
rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark var opdigtede. 

Foreningen DIFO har på intet tidspunkt haft de rettigheder og kompetencer, som foreningen havde påstået 
at have i forhold til domænenavne i Danmark. 

Foreningen DIFO har ganske enkelt narret internetleverandørerne i Danmark med fuprettigheder.

Og DK Hostmaster A/S havde indgået sine driftsoverenskomster og licensaftaler med den forkerte part, 
foreningen DIFO. DK Hostmaster A/S burde i stedet have indgået hostmasteraftaler med internetleverandørerne.

Danmarks hidtil største internetsvindel er afsløret, og den er begået af et netværk med flere højesteretsdommere. 
Svindel ved domstolene har stået på i årevis og har kostet uskyldige borgere og virksomheder formuer.

For yderligere information om de afslørede forhold omkring foreningen DIFO henvises til hjemmesiden 
http://www.folkedomstolen.org
som giver en unik indsigt i, hvordan højesteretsdommeres bijobberi hænger sammen med korruption 
og magtmisbrug, og underminerer retssikkerheden i Danmark.


Dokumenter
1) Forskningsministeriets brev af 8. juli 1998 til brancheforeningen FIL vedr. »omorganisering af den danske hostmaster-funktion« og »Rammeaftale/MoU om hostmaster-funktionen og om ISP’ernes administration af adresser/domænenavne«
Forskningsministeriet havde hverken juridiske rettigheder eller hjemmel til at kunne bestemme over ISP'ernes produkter og ydelser som domænenavne. Forskningsministeriet opfordrede derfor ISP'erne om at regulere sig selv via en overenskomst, en rammeaftale kaldet »Memorandum of Understanding (MoU)«, mellem alle relevante aktører
2) Selvreguleringsprincippet og den oprindelige »Rammeaftale/MoU om hostmaster-funktionen og om ISP’ernes administration af adresser/domænenavne«
Selvreguleringsprincippet og »IDMoU, Internet Danmark Memorandum of Understanding« var defineret som »et forum, hvor ideer, problemer, ny teknik og skærmydsler kan diskuteres og løses under medvirken af forskellige fagfolk, jurister, teknikere og ikke mindst private brugere«.
 
Tilbage til oversigten Tilbage til oversigten